Henk Bakker
Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4
Generatie 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Generatie 12
Generatie 13
Generatie 14
Generatie 15
Generatie 16
Generatie 17
Generatie 18
Generatie 19
Register op achternaam
Register op voornaamGeneratie: 13Nummer 4992 Tiabbe Cruisinga (O) (K)

Ook Tjebbe.
* rond 1510.
+ na 1553.
Had op 22-09-1553 een geschil met zijn (oudere?) broer Ipo Cruisinga. Ook in 1546 was er al een geschil bijgelegd tussen hem en zijn broer.

(9984)(2496)
Toon extra gegevens


Nummer 4993 NN Gadies? (K)

Waarschijnlijk.
Misschien een verwant van Gadie Thenge, zoon van Luwe Tienga.

(9986)(2496)
Nummer 4994 NN Gelsema? (K)

Waarschijnlijk.

(9988)(2497)
Nummer 4996 Rentie NN (K)

Waarschijnlijk.

(9992)(2498)

Abel Eppens tho Equart.
Nummer 5376 Abel Eppens tho Equart (O) (K)

Van Bolhuis.
Eigenerfde landbouwer op Bolhuis.
Kroniekschrijver.
Gedeputeerde der Friese Ommelanden tussen Eems en Lauwers.
Studeerde:
te Groningen 1547-1555.
te Leuven 1555.
te Keulen 1557.
te Groningen en Wittenberg 1558.
Wedman 1569.
Proviandmeester aan de zijde der Staten 1580.
Vluchtte op 19-06-1580 naar Emden en schreef daar “Der Vresen Chronicon” (Friese Kroniek)
* 04-03-1534 op Bolhuis, Wirdum.
= 10-05-1562 Enselens.
+ 1590? in ballingschap vermoedelijk te Embden tussen april 1590 en 1596.
(Elemaboek, blz. 29: ca. 1594)

(10752)(2688)
Toon extra gegevens


Nummer 5377 Froucke Louwens (p) (O) (K)

* ca. 1540 Enselens.
+ vlak voor 11-1626 (volgens Gruoninga)

(10754)(2688)
Toon extra gegevens


Nummer 5380 Peter NN (K)

Waarschijnlijk.

(10760)(2690)
Nummer 5456 Popke NN (K)

Waarschijnlijk.

(10912)(2728)
Nummer 5458 Aijcke NN (K)

Waarschijnlijk.

(10916)(2729)