Henk Bakker
Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4
Generatie 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Generatie 12
Generatie 13
Generatie 14
Generatie 15
Generatie 16
Generatie 17
Generatie 18
Generatie 19
Register op achternaam
Register op voornaamGeneratie: 8Nummer 128 Willem NN (K)

Komt waarschijnlijk uit Friesland.

(256)(64)Nummer 130 Pieter Tonnis (p) (O) (K)

Ook Tonnijs.
Uit de Wijck, Bedum. (boerderij te Ellerhuizen)
* Ellerhuizen.
~ 25-05-1679 Bedum.
+ na 1759
= I 30-04-1713 Adorp met (131)
= II 17-11-1726 Bedum met Geeske Roelefs wed. van Derck Clasen (van Zuidwolde)

(260)(65)Toon extra gegevens


Nummer 131 Aafke Geerts (p) (O) (K)

~ 28-11-1680 Adorp.

(262)(65)Nummer 132 Peter Jans (p) (O) (K)

Hij woont in 1727 op het Hamland (Adorp?)
= Misschien in de stad Groningen of een andere provincie.

(264)(61)Nummer 133 Wieke Jans (p) (O) (K)

(266)(66)Nummer 134 Marten Jans (p) (O) (K)

Eenrum.

(268)(67)Toon extra gegevens


Nummer 135 Martjen Harms (p) (O) (K)

(270)(67)Nummer 136 Abel Jans (p) (O) (K)

Landbouwer in 't Reidland.
Verponding 1730/1731 1 gld. en 10 st.
(Verponding is belasting, eertijds geheven op onroerende goederen)
* of ~ ca. 1697? Bedum.
= 05-04-1716 Bedum.
+ na 1732.

(272)(68)Nummer 137 Wilmtien Jans Jans (p) (O) (K)

Ook Willemtijn/Wilmtje/Wiltien/Wilmjen Jans Hillebrants.
* Lutkewolde (ca. 1697?)
+ na 28-12-1732.

(274)(68)Nummer 138 Pieter Jarrighs (p) (O) (K)

* Winsum
~ niet te Winsum.
= I 06-12-1716 met Elisabeth Hindriks.
= II 21-04-1726 te Wetsinge met (139)
+ kort voor 03-02-1743 Wetsinge.

(276)(69)Nummer 139 Eeke Pieters (p) (O) (K)

Ook Eeke.
~ 19-05-1700 Adorp.
+ na 1742, voor 23-05-1750.

(278)(69)Nummer 140 Ebel Claasen (p) (O) (K)

Landbouwer te Westerwijtwerd en Ter Laan.
~ 16-11-1679 Westerwijtwerd.
= 28-04-1709 Westerwijtwerd (29 jaar)
+ na 1730 waarschijnlijk Bedum.

(280)(70)Nummer 141 Grietje Alberts (p) (O) (K)

~ 27-08-1682 Westerwijtwerd.
= Bij huwelijk met (140) 26 jaar.
+ na 1729 Bedum.

(282)(70)Nummer 142 Berent Garbrands (p) (O) (K)

* ca. 1680 Bedum.
= 15-04-1729 Bedum.
+ na 1761.

(284)(71)Nummer 143 Griettien Vettijs Collenborg (O) (K)

Ook Grietje Fetties/Feddes.
* Ellerhuizen.
~ 25-12-1706 Bedum.
+ na 1755.

(286)(71)Nummer 144 Jan Roelfs Sikkens (O) (K)

* 1695

(288)(72)Nummer 145 Aafke Cornelis Schuiringa (O) (K)

Nummer 146 Claas NN (K)

Waarschijnlijk.

(392)(73)Nummer 148 Bene NN (K)

Waarschijnlijk.

(296)(74)Nummer 150 Isaac Jans (p) (O) (K)

Van Maarhuizen.
= 07-01-1731 Garnwerd (att. naar Obergum)

(300)(75)Nummer 151 Fokeltje Writzers (p) (O) (K)

Van Garnwerd.
Weduwe van Harm Barthels.

(302)(75)Nummer 152 Peter NN (K)

Waarschijnlijk.

(304)(76)Nummer 154 Willem NN (K)

Waarschijnlijk.

(308)(77)Nummer 156 Wijcher Ceijes Kruisinga (O) (K)

Ook Cruisinge, Cruijsinghe en Wicher Cruise.
Bakker te Loppersum.
Voor de richter te Loppersum werden op 14-04-1779 door hem 12 grazen land in Sauwerd onder beklemming uitgegeven.
~ 18-03-1703 Sappemeer.
= 06-03-1725 Martinikerk, Groningen.

(312)(78)Toon extra gegevens


Nummer 157 Geertje Jacobs Luidens (p) (O) (K)

~ 02-06-1700 Zandweer.

(314)(78)Nummer 158 Pieter Wolters (p) (O) (K)

Hij woonde o.a. in Kantens.
Op 17-01-1756 aanwezig, samen met (159) op de bruiloft van hun dochter Ettjen Pieters met Jacob Luidens Kruisinga.
= (Een Peter Wolters van Wehe en een Anje Jacobs van Warffum trouwen te Westerwijtwerd op 18-05-1727.
Afkondiging? te Obergum van een Peter Wolters van Menkeweer en een Anje Jacobs van Obergum in 1727)
+ 14-11-1808 Wetsinge.

(316)(79)Toon extra gegevens


Nummer 159 Anje Jacobs (p) (O) (K)

Kantens.

(318)(79)Nummer 160 Jan NN (K)

Waarschijnlijk.

(320)(80)Nummer 162 Jan Evers (p) (O) (K)

Hij woonde op 07-01-1731 in Tinaarlo.

(324)(81)Nummer 164 Lukas Jans (p) (O) (K)

Ook Lucas.
~ 13-04-1710 Haren.

(328)(82)Toon extra gegevens


Nummer 165 Petertien Hendricks (p) (O) (K)

Ook Pietertien en Petertjen Hendrikcks.
~ 05-11-1711 Haren.
+ Glimmen.

(330)(82)Nummer 166 Jan Hendriks Beerling (O) (K)

Ook Hijnders en Hindriks.
Hij woonde ook in Dalen (Dr.)
*/~ 29-11-1711 Kropswolde.
= 08-10-1727 A-Kerk te Groningen met (167)
= Ook getrouwd geweest met Aaghtje Willems (Woldendorp)
(Volgorde niet bekend)
+ voor 1782.

(332)(83)Nummer 167 Elsien Berents (p) (O) (K)

Ook Elsjen.
Van buiten de Heerepoort.
* Annen.
~ 09-09-1714 Anloo.
+ voor medio 1782.

(334)(83)Toon extra gegevens


Nummer 168 Louwe Hindricks (p) (O) (K)

(Van) Bolhuis.
Ook Louwrens Hendriks.
Landbouwer, diaken.
~ 01-09-1709 Middelbert.
= I ca. 1734 met (169)
= II met Anje Jans Cruisinga.
+ 19-08-1762 Middelbert.

(336)(84)Toon extra gegevens


Nummer 169 Aucke Jans Cruisinga (O) (K)

Ook Autje en Aukje.
+ ca. 1715? Noorddijk.

(338)(84)Nummer 170 Tonnis Jans Koning (O) (K)

Landbouwer en/of veehouder, slager, landgebruiker.
Gezworene, bijzitter gerecht van Selwerd.
Boekhoudend diaken te Middelbert op 24-10-1750.
Hij huurde pastorieland voor 18 gld. per jaar.
Hij deed op 07-06-1754 geloofsbelijdenis te Middelbert.
~ 21-07-1715 Middelbert.
= I 30-01-1740 Engelbert met Aeltien Hindriks van Engelbert.
= II 26-11-1747 Middelbert met (171)
+ 20-01-1796 Middelbert.
Zijn grafschrift te Middelbert luidt: "Hier rust het sterffelijk deel van de(n) e(erbaren) Tonnis Jans Koning, in leven gesworen bijzitter des gerigts van Selwert, mede ouderling en kerkvoogd in de gemeente van Middelbert, overleden den 20 den jannuarij 1796 in den hogen ouderdom van 80 jaren en bijna zes maanden"

(340)(85)Nummer 171 Jantien Hindriks (p) (O) (K)

Ook Jantjen.
Van Euvelgunne.
Zij deed op 29-08-1768 geloofsbelijdenis te Middelbert.
* 05-12-1721 Euvelgunne.
~ 02-02-1723 Groningen (Volgens Gr. Kwartierstatenboek 3)
= I 22-05-1740 Noorddijk met Sijmen Thijes (1721-1800, ouderling te Noorddijk. Ondertrouw waarschijnlijk 01-05-1740 te Middelbert)
= II met (170)
+ 19-11-1808 Euvelgunne (86 jaar, 11 maanden, 14 dagen)
Haar grafschrift luidt: "Hier legt begraven Jantjen Hendriks wed(u)w(e) van Tonnis Jans Koning, overleden 19 november 1808 in den ouderdom van 86 jaren, 11 maanden en 14 dagen"

(342)(85)Nummer 172 Pieter Jans (p) (O) (K)

(344)(86)Nummer 173 Egbertje Berends (p) (O) (K)

(346)(86)Nummer 174 Berent Gewes (p) (O) (K)

(Volgens Groninger Kwartierstateboek 3: Berent of Berend Gerrits)

(348)(87)Nummer 175 Eepke Gerrits (p) (O) (K)

(Volgens Groninger Kwartierstatenboek 3: Gepke Gerrits)

(350)(87)Nummer 178 Lucas Morssing (K)

(356) (89)Nummer 179 Henderika Sweerts (p) (O) (K)

Nummer 180 Alef Harms (p) (O) (K)

Ook Aalf.

(360)(90)Nummer 181 Jantje Harms (p) (O) (K)

(362) (90)Nummer 182 Aaldrik Hindriks (p) (O) (K)

(364)(91)Nummer 183 Geesje Reinders (p) (O) (K)

Nummer 184 Jan Joesten (p) (O) (K)

(368) (92)Nummer 185 Annegien Hindriks (p) (O) (K)

Ook Annigjen.
(370) (92)Nummer 186 Jacob Harkes (p) (O) (K)

(372) (93)Nummer 187 Teetje Roelofs (p) (O) (K)

(374) (93)Nummer 188 Luurt? NN (K)

Waarschijnlijk.

(376) (94)Nummer 190 Fokel? NN (K)

Waarschijnlijk.

(380) (95)Nummer 192 Albert Izebrants (p) (O) (K)

Ook Ysebrands.
= 24-10-1756 Uithuizermeeden.
+ 21-05-1793 Uithuizermeeden.

(384)(96)Nummer 193 Engel Tijes (p) (O) (K)

Ook Thies.
* en/of ~ 20-07-1738 Uithuizermeeden.
+ 27-12-1770 Uithuizermeeden.

(386)(96)Nummer 194 Focke Hindriks (p) (O) (K)

= 24-12-1752.
+ 09-01-1782.

(388)(97)Nummer 195 Trijntje Jacobs (p) (O) (K)

* Bedum.

(390)(97)Nummer 196 Klaas Heijnes (p) (O) (K)

* 't Zand.
= 08-06-1738 Uithuizermeeden.

(392)(98)Nummer 197 Grietje Cornelis (p) (O) (K)

* 29-03-1709.

(394)(98)Nummer 198 Pieter Jacobs (p) (O) (K)

Bouwma?
Landbouwer.
* 09-11-1732 Uithuizermeeden.
= 11-05-1755 Uithuizermeeden.
+ 27-01-1764 Uithuizermeeden.

(396)(99)Nummer 199 Alstje Alles (p) (O) (K)

* of ~ 04-05-1732 Uithuizermeeden.
= I met (198)
= II 24-02-1765 Uithuizermeeden met Pieter Alberts Bouma.

(398)(99)Nummer 200 Jacob Willems (p) (O) (K)

* Loppersum.
= 30-05-1739 Loppersum.
= met Anje Luies (+ voor 1764)
+ 1750


(400)(100)Nummer 201 Dieuwerke Jans (p) (O) (K)

* 't Zand.

(402)(100)Nummer 202 Albert NN (K)

Waarschijnlijk.

(404)(101)Nummer 204 Jan Roelofs (p) (O) (K)

= 07-09-1741 Garsthuizen.

(408)(102)Nummer 205 Anje Pieters (p) (O) (K)

Ook wel Anke of Antie.
~ 15-08-1717 Wirdum.

(410)(102)

Toon extra gegevens


Nummer 206 Wijbrant Pieters (p) (O) (K)

~ 15-05-1712 Uithuizermeeden.
= 25-11-1742 Uithuizermeeden.
+ 12-03-1761 Uithuizermeeden.
Op 10-09-1762 is er sprake van de 6 minderjarige kinderen van het echtpaar (206)(207), waarover broer Willem voormond is.

(412)(103)Toon extra gegevens


Nummer 207 Bijwke Jans (p) (O) (K)

Ook Bouwke en Bieuwke.
~ 30-09-1714.
= I met (206)
= II 24-10-1762 Uithuizermeeden met Tonnis Edses.
+ 11-08-1767 Uithuizermeeden.

(414)(103)Nummer 208 Jacob Harmens (p) (O) (K)

Koornschipper te Uithuizermeeden.
* Oosternieland?
= 01-02-1737 Oosternieland.

(416)(104)
Nummer 209 Derkje Derks (p) (O) (K)

= I 05-04-1722 Uithuizermeeden met Jacob Heertjes (~ 22-12-1688 Uithuizermeeden, + ca. 1735)
= II met (208)

(418)(104)Nummer 210 Derk Derks (p) (O) (K)

= 03-06-1725 Westerwijtwerd.
+ 01-09-1762 Uithuizermeeden.

(420)(105)Nummer 211 Geertje Pieters (p) (K)

(422)(105)Nummer 212 Onne Jans (p) (O) (K)

* 't Zand?
= 11-11-1736 Oosternieland.

(424)(106)Nummer 213 Okje Luitjes (p) (O) (K)

Ook Ockjen.
~ 24-02-1715 Uithuizermeeden.
+ 02-05-1781 Uithuizermeeden.

(426)(106)Toon extra gegevens


Nummer 214 Willem Cornellis (p) (O) (K)

* 01-01-1712 Uithuizermeeden.
= 24-11-1743 Uithuizermeeden.

(428)(107)Nummer 215 Klaaske Jacobs (p) (O) (K)

* Uithuizen.

(430)(107)Nummer 216 Sicco Pieters (p) (O) (K)

Ook Sikko.
* of ~ 24-01-1705 Oosternieland.
= I 12-11-1730 Bierum met (217)
= II 1747 met Jantje Jans uit Eenrum.

(432)(108)Nummer 217 Egbertje Jans (p) (O) (K)

Ook Evertje en Eijwertje.
= I met Jacob Geeerts.
= II met (216)

(434)(108)Nummer 218 Evert Tonnis (p) (O) (K)

Woont in 1753 in Spijk.
~ 02-11-1721.
= voor 1748 Spijk.
+ tussen 1763 en 1769.

Het huis van Evert Tonnis wordt op 23-05-1753 gerechtelijk verkocht (bij brandende keerse) voor 205 gld. aan Arend Everts. Het staat op de grond van J. Rijpma en swei ten noorden aan Jan Harkes, meierwijze, ten oosten aan de weg, ten zuiden aan het gemeenschappelijk pad, ten westen aan de heer van Ni(j)enstein.

(436)(109)Toon extra gegevens


Nummer 219 Grietje Klasens (p ) (O) (K)

(438)(109)Nummer 220 Jan Popkes (p) (O) (K)

* Rottum (op de Knol)
~ 14-03-1713 Stitswerd.
= 25-01-1750 Rottum.

(440)(110)Nummer 221 Pieterke Pieters (p) (O) (K)

* Middelstum.

(442)(110)Nummer 222 Freerk Jans (p) (O) (K)

= 30-08-1771.
+ ca. 1765.

(444)(111)Nummer 223 Aefke Benes (p) (O) (K)

~ Garsthuizen.

(446)(111)Nummer 224 Jacob Simens (p) Pieterman (O) (K)

Van Oosterwijtwerd.
= 17-03-1730 Krewerd

(448)(112)Nummer 225 Bouke Klaassens (p) (O) (K)

Ook Bouwke Klaessens.
~ 23-03-1704 Krewerd.

(450)(112)Nummer 226 Pieter Harms (p) Hel (O) (K)

(452)(113)Nummer 227 Lijzabeth Gerrits (p) (O) (K)

Ook Lysabeth Gerryts.
~ 03-04-1741 Uithuizermeeden.
+ 15-05-1812 Uithuizermeeden.

(454)(113)Nummer 228 Berend NN (K)

Waarschijnlijk.

(456)(114)Nummer 230 Harm NN (K)

Waarschijnlijk.

(460)(115)Nummer 232 Pieter NN (K)

Waarschijnlijk.

(464)(116)Nummer 234 Tjaske NN (K)

Waarschijnlijk.

(468)(117)Nummer 236 Harm NN (K)

Waarschijnlijk.

(472)(118)Nummer 238 Omge NN (K)

Waarschijnlijk.

(476)(119)Nummer 240 Eppe NN (K)

Waarschijnlijk.

(480)(120)Nummer 242 Aldert ? NN (K)

Waarschijnlijk.
Of Albert.

(484)(121)Nummer 244 Aaldrik NN (K)

Waarschijnlijk.

(488)(122)Nummer 246 Hindrik Harms Smit (O) (K)

Stelmaker.

(492)(123)Toon extra gegevens


Nummer 247 Claaske Clasens (p) (O) (K)

(494)(123)Nummer 248 Haio Freriks (p) (O) (K)

Ook Hayo Freerks.
~ 07-09-1710 Weiwerd.
= I 02-05-1734 Weiwerd met Tjaakje Claassens.
= II 07-12-1749 kerk te Wirdum met (249)
(HC 31-10-1749 en 02-11-1749)

(496)(124)Nummer 249 Geertjen Pieters (p) (O) (K)

Ook Geertje Peters.

(498)(124)Nummer 250 Willem Claassen (p) (O) (K)

Ook Klaassen.
Van Eenrum.
= 07-11-1762 Bierum.

(500)(125)Nummer 251 Diewerke Alberts (p) (O) (K)

Ook Dewerke.
* ??-06-1740 Bierum.
= I met (250)
= II 21-10-1798 Bierum met Duurt Hindriks (weduwnaar)

(502)(125)Nummer 252 Focke Silvester (O) (K)

* Bierum.
= 03-06-1736 Bierum.

(504)(126)Nummer 253 Jantje Jans (p) (O) (K)

* Appingedam.

(506)(126)Nummer 254 Derk Jans (p) (O) (K)

(508)(127)Toon extra gegevens


Nummer 255 Geertyn Pieters (p) (O) (K)

Ook Geertje.

(510)(127)